Vì sao chọn chúng tôi?

Máy tính bảng Xelex là một thiết bị công nghệ thông tin hiện đại gồm phần cứng và phần mềm. Phần cứng tích hợp các linh kiện kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Phần mềm: toàn bộ phần mềm được cấu trúc bằng ngôn ngữ “Việt Nam hóa” để người Việt Nam dễ sử dụng. đồng thời để các hộ nông dân có thể sử dụng máy tính bảng Xelex một cách thuân lợi và hiệu quả.

Máy tính bảng Xelex với mục tiêu phục vụ cho hộ nông dân

  • Cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương chính sách nhà nước về lĩnh vực đầu tư và phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp.
  • Cung cấp thông tin về các thành tựu mới trong sản xuất nông nghiệp, các quy trình công nghệ khoa học-kỹ thuật trong các lĩnh vực nuôi, trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến…của ngành nông nghiệp để ứng dụng.
  • Cung cấp thông tin về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, vật tư máy móc trong ngành nông nghiệp để mua bán.
  • Hướng dẫn việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn liền với hạch toán kinh doanh và cách tổ chức thực hiện để phát triển bền vững kinh tế hộ nông dân.
  • Là phương tiện để mỗi hộ nông dân có thể kết nối trực tiếp với các chuyên gia nhằm giải đáp các thắc mắc kịp thời.
Top